Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνη 50131

τηλ: 24610 52630

e-mail: ap.merimnas@pdm.gov.gr