Υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

By 2 Δεκεμβρίου 2021No Comments

             ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Επιμέλεια: Κοντού Μαργαρίτα, Λογοθεραπεύτρια

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση και την παρουσία περιορισμένων, επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών. Τα ελλείμματα κοινωνικής επικοινωνίας περιλαμβάνουν βλάβες στις πτυχές της κοινής προσοχής και της κοινωνικής αμοιβαιότητας, καθώς και προκλήσεις στη χρήση λεκτικών και μη λεκτικών επικοινωνιακών συμπεριφορών για κοινωνική αλληλεπίδραση. Περιορισμένες, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες εκδηλώνονται με στερεότυπες, επαναλαμβανόμενες ομιλίες, κινήσεις ή χρήση αντικειμένων. Υπάρχει έντονη προσήλωση στις ρουτίνες, περιορισμένα συμφέροντα και υπερευαισθησία και / ή υπο-ευαισθησία στην αισθητηριακή εισαγωγή.

Σύμφωνα με το DSM-5 τα δεδομένα αναφέρουν 7 κριτήρια, χωρισμένα σε 2 ομάδες. Το αναθεωρημένο διαγνωστικό εγχειρίδιο μιλάει με ένα πιο ξεκάθαρο τρόπο για

 1. «Επίμονα ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση σε πληθώρα πλαισίων» τοποθετώντας τις δυσκολίες σε όρους όπως:
 • «κοινωνική- συναισθηματική αμοιβαιότητα»,
 • «συμπεριφορές μη λεκτικής επικοινωνίας στην προσπάθεια για κοινωνική αλληλεπίδραση»,
 • «προσπάθεια για ανάπτυξη, διατήρηση και κατανόηση των σχέσεων»

 

 1. «Περιορισμένες, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες», τοποθετώντας τις δυσκολίες σε όρους όπως:
 • «στερεότυπη ή επαναλαμβανόμενη κίνηση, χρήση αντικειμένων ή ομιλίας»,
 • «επιμονή στη ντροπαλότητα»,
 • «ανέλικτη τήρηση ρουτινών»,
 • «τελετουργικές συνήθειες»,
 • «αναστάτωση στις αλλαγές και τις μεταβάσεις»,
 • «ακαμψία σκέψης»,
 • «περιορισμένα και απόλυτα δομημένα εντονότατα ενδιαφέροντα»,
 • «δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία»,
 • «υπέρ ή υπό-διέγερσης από αισθητηριακά εισερχόμενα»,
 • «ασυνήθιστο ενδιαφέρον σε αισθητηριακές διαστάσεις του περιβάλλοντος».

Ο πυρήνας της επικοινωνίας είναι μια κοινωνική διαδικασία. Ως εκ τούτου, τα ζητήματα κοινωνικής επικοινωνίας που αντιμετωπίζουν άτομα με αυτισμό επηρεάζουν επίσης τα άτομα με τα οποία συναναστρέφονται. Τα μέλη της οικογένειας, οι φίλοι, οι εκπαιδευτικοί και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών που αλληλεπιδρούν με κάποιο άτομο με αυτισμό αντιμετωπίζουν την πρόκληση να μάθουν να ανταποκρίνονται στις λεπτές προσφορές επικοινωνίας, να ερμηνεύουν τις λειτουργίες της συμπεριφοράς και να τροποποιούν το περιβάλλον.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για ενημέρωση κατά τομέα είναι οι ακόλουθοι:

Η ανάπτυξη του παιδιού – Ενημερωτικό υλικό

Έγκαιρη διάγνωση | Έγκαιρη δράση

Αναπτυξιακά Ορόσημα

Αναπτυξιακός Έλεγχος

Δυσκολίες Επικοινωνίας

Διαχείριση της Συμπεριφοράς των Ατόμων με Αυτισμό

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Θέλετε να ενημερωθείτε για τις δράσεις μας;
Χρειάζεστε βοήθεια;