Για ωφελούμενους του ΤΕΒΑ που ενδιαφέρονται για τα Συνοδευτικά Μέτρα:

 

Tηλ: 694 4913 599

e-mail:  PDM-TEBA-SYNODEYTIKA@gmail.com

 

*Τα αιτήματα διεκπεραιώνονται από επιστημονικό προσωπικό και με σεβασμό και διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των Ωφελούμενων