Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

3 εκδηλώσεις,

-

Διαδικτυακό σεμινάριο ενηλίκων με θέμα «Γνωστική αναλυτική Ψυχοθεραπεία»

-

Διαδικτυακό σεμινάριο ενηλίκων με θέμα «Εξάρτηση από το αλκοόλ»

-

Διαδικτυακό σεμινάριο ενηλίκων με τίτλο: «Διαχείριση εργασιακού άγχους»

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

Διαδικτυακό σεμινάριο παιδιών με τίτλο: «Δυσλεξία»

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

Διαδικτυακό σεμινάριο ενηλίκων με τίτλο: «Διαχείριση εργασιακού άγχους(μέρος Β)»

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

Θέλετε να ενημερωθείτε για τις δράσεις μας;
Χρειάζεστε βοήθεια;