Στο πλαίσιο των συνοδευτικών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν ατομικές αλλά και ομαδικές συνεδρίες με σκοπό τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ζητήματα χρεών, οφειλών (υπερχρεωμένων νοικοκυριών).